Pravidla hodnocení

Pravidla hodnocení jsou dokumentem souvisejícím se školním řádem a jeho plněním.
Obsahuje též přehlednou tabulku pro udílení kázeňských opatření.
Pravidla hodnocení odpovídají obecně platným zákonným předpisům.


Pravidla hodnocení s přehlednou tabulkou pro kázeňská opatření stahujte zde