Žákovský parlament

Žákovský parlament vznikl z původní Rady žáků, kde se zástupci tříd setkávali na pravidlných schůzkách s vedením školy.

V parlamentu zasedají zvolení zástupci všech ročníků a tříd zhruba jednou za měsíc nebo dle potřeby. Jejich schůzky koordinuje Mgr. Švecová a Mgr. Kočková. Smyslem žákovského parlamentu je především aktivní zapojení žáků do života školy, vytváření prostoru pro vyjádření vlastních názorů, námětů a připomínek na zlepšení, rozvíjení komunikace mezi žáky vzájemně i ve vztahu k vedení školy, vyučujícím a všem dospělým. Ze strany žákovského parlamentu přicházejí vlastní náměty na uskutečnění akcí. V minulosti žákovský parlament inicioval sponzorování zvířete v pražské ZOO - pandy červené. Po čtyři roky v rámci programu "adopce na dálku" poskytoval celoroční vzdělání africké dívky Rose. Z žákovského parlamentu vzešla inciciativní účast v projektu Moje stopa. Aktuálně podporuje žákovský parlament Klokánek ve Štěrboholích. Pravidelně "parlamenťáci" pečují o vestibul školy, který se z jejich podnětů proměnil v příjemnou zónu s žákovskou knihovničkou a výstavkami reagujícími na aktuální dění. O aktualitách také pravidelně informují ve školním rozhlase.