Personální obsazení 2018/2019

 

Vedení školy

ředitelka školy: Ing. Bc. Sylva Taufmannová

zástupce ředitelky: Mgr. Zdeněk Hyan

vedoucí školní družiny: Věra Klabanová

ekonom školy: Ing. Eva Fučíková

 

Poradenské služby

výchovný poradce: Mgr.Galina Pastorová (výchovná problematika), Mgr. Jan Turinský (kariérní poradenství)

metodik prevence: Mgr. Alena Švecová

speciální pedagog, koordinátor integrace a inkluze: Mgr. Zdeněk Hyan

 

Oblast hudební výchovy

koordinátor: Mgr. Petr Stratil

 

Oblast IT

ICT koordinátor a metodik: Mgr. Pavel Mácha

školní webmaster: Mgr. Zdeněk Hyan

 

Oblast ekologie

koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Lucie Goliášová

koordinátor recyklace odpadu: Mgr. Petr Trojan

 

Školní vzdělávací program

koordinátor ŠVP: Mgr. Zdeněk Hyan

 

Žákovský parlament

koordinátorka: Mgr. Alena Švecová a Mgr. Zdenka Kočková

 

Provoz

školník, správce objektu, bezpečnostní technik: Jiří Marosz

recepční: Jitka Hájíčková, Zepjur Markarjana

úklid:  Jiřina Faloutová, Lenka Brůžková, Barbora Vašutová, Ivana Bártová

 


Pedagogičtí pracovníci - vyučující a vychovatelky školní družiny jsou uvedeni ve zvláštních rubrikách.