Školní vzdělávací program - Klíč k úspěchu

ŠVP Klíč k úspěchu obsahuje identifikační údaje, charakteristiku školy a veškeré informace týkající se složení sboru, vybavenosti školy, péče o žáky, projektů, pravidel hodnocení apod. Obsahuje dále učební plány a rozpracování vlastních osnov. Autorem předlohy pro podobu loga školy i školního vzdělávacího programu je malíř a grafik Prof.Zdeněk Sejček.
Motto: Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi.
(Polykleitos z Argu)

Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi.
(Theodore Roosevelt)

Školní vzdělávací program ve verzi od školního roku 2018/2019 stahujte zde

Školní vzdělávací program školní družiny

Dokument navazuje na školní vzdělávací program Klíč k úspěchu.

Školní vzdělávací program družiny stahujte zde