.


.


Jakufest 2019

.
Školní pěvecká soutěž

.


.


Poděkování FOD Klokánek Štěrboholy

.


BEZPEČNOST ŽÁKŮ - UPOZORNĚNÍ (28. 2. 2019)

Vážení rodiče,

dne 28. 2. 2019 jsme byli informováni zřizovatelem školy MČ Praha 10 o případu, kdy se neznámá žena pokusila převzít dítě z budovy mateřské školy na základě úředně potvrzené plné moci. Školka nestandardní situaci ověřovala, odhalila podvod a dítě naštěstí nevydala. Informaci předáváme našim zaměstnancům i rodičovské veřejnosti s apelem na obezřetnost.

V této souvislosti žádáme zákonné zástupce našich žáků, aby zejména respektovali pravidla školy při přebírání a uvolňování žáků z výuky i ze školní družiny. Vyžadujeme písemné a kompletní vyplnění údajů, pokud má být žák uvolněn výjimečným způsobem (jméno a příjmení žáka, datum, čas, okolnosti, vyzvedávající, podpis apod.), uvedení osob, které mohou žáka vyzvedávat ze ŠD a předem vyřízené písemné zmocnění dalších osob pro jednání se školou včetně vyzvedávání (obvykle partneři zákonných zástupců). Doporučujeme také předem vykomunikovat výjimečné situace s třídními učiteli či vychovateli ŠD. Tyto požadavky, prosím, nevnímejte jako zbytečnost či v konkrétních případech jako neochotu našich zaměstnanců. Tyto kroky jsou vedeny snahou chránit bezpečnost vašich dětí.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Zdeněk Hyan, zástupce ředitelky

Vzory uvolnění z výuky a ŠD najdete

na tomto místě.
.


Den otevřených dveří, jarmark 2019

.


ADVENTNÍ KONCERT 2018

.


VOTVÍRÁK 2018

.

Školní rok v plném proudu

Naši žáci oslavili 100 let vzniku samostatné republiky. Sportují a dosahují slibných výkonů. Poznávají mnoho nového ve škole i mimo ni. Už nyní chystají svá hudební vystoupení. A vypraví se na školy v přírodě...:-) Nezapomeňte se proto, prosím, podívat také do rubriky s aktuální fotogalerií, kterou naleznete

na tomto místě.

 • Organizace školního roku - termíny prázdnin, třídních schůzek ad.
 • Podpora naší škole  Informace o elektronických žákovských knížkách

  Naše škola respektuje trend postupující digitalizace. Proto využíváme aplikaci EDU page od mezinárodní společnosti Asc Timetable. Ta nám nabízí mimo jiné tvorbu a publikaci rozvrhů hodin, vnitřní informační systém, používání elektronických třídních knih a žákovských knížek. S výjimkou 1. - 2. ročníku je eŽk zavedena ve všech třídách.
  Informace o klasifikaci jsou přehledně k dispozici z webové stránky služby EDU page. K dispozici je zdarma i mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety se systémem Android, iPad, iPhone. Myslíme samozřejmě i na ty, kteří nemají přístup k internetu. K dispozici je při vstupu do školy počítač s možností nahlížení do systému. Je ovšem třeba znát své přístupové údaje. Stávající uživatelé je již mají, novým uživatelům budou s novým školním rokem poskytnuty. Doporučujeme zhlédnout následující video.

 • Jak se používá eŽK v systému Edupage


 • Závěrem alespoň několik bodů, proč využíváme eŽK.


  • - žák nemůže eŽK zapomenout nebo zapřít
  • - žák i rodiče mají kompletní přehled o známkách
  • - informace se dostávají k rodičům okamžitě
  • - aritmetický průměr má smysl nastavením váhy známek učitelem
  • - učitel může připojit ke známce i doplňující informaci
  • - vyučující i vedení školy mají lepší přehled o komplexních výsledcích
  • - rodiče jsou průběžně informováni o docházce svých dětí do školy
  • - aplikace umožňuje řadu doplňujících služeb (rozvrhy hodin, aktuální zprávy, testy, zadání domácích úkolů)