CHYSTÁTE SE K NÁM DO 1. TŘÍDY?

Děkujeme za váš zájem o naši školu při zápisu do 1. ročníku. Výsledky zápisu zveřejňujeme níže.

Pokud jste se našli na seznamu přijatých, nemusíte mít obavy, že bychom s vámi snad nepočítali. Už nyní se snažíme zařídit vše tak, aby v pondělí 3. září 2018 mohly děti uvítat jejich nové paní učitelky.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ V ČERVNU NECHYSTÁME, ale společná schůzka se uskuteční hned v první den nástupu do školy. Den bude probíhat tak, že si přesně po 8.hodině ranní, až branami školy projdou všichni starší žáci, převezmou slavnostně před školou třídní učitelky své žáky.

Následovat bude první vyučovací hodina, z níž alespoň část mohou blízcí absolvovat společně se svými dětmi ve třídě.

Po hodině si žáky převezmou paní vychovatelky školní družiny. Rodiče se na úvodní třídní schůzce seznámí s vyučujícími, vedením školy a vůbec se vším, co je na úvod třeba vědět.

Důležité! BĚHEM PRÁZDNIN NENÍ NUTNÉ SHÁNĚT ŽÁDNÉ POMŮCKY. Stačí pořídit jen aktovku, penál, přezůvky, případně převlečení na tělesnou výchovu. Vše ostatní povětšinou žáci dostanou (učebnice, písanky, abecedu apod.) K případnému doplnění pomůcek vyučující připraví seznam.

Informace Vám budou ještě zaslány e-mailem a budou vyvěšeny i na webu školy.

Přeposlána vám bude také přihláška do školní jídelny.

Vyčkejte, prosím, na brzké odeslání informace na e-mailové adresy vámi uvedené při zápisu.

S přáním pěkného léta

ZŠ Jakutská
VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání: Ředitelka Základní školy, Praha 10, Jakutská 2/1210 Ing. Sylva Taufmannová, jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: Přijímá k základnímu vzdělávání v ZŠ, Praha 10, Jakutská 2/1210 ve školním roce 2018/2019 děti s následujcími registračními čísly s rozdělením do tříd následovně:
Výsledky zápisu do 1. tříd stahujte zde