Organizace školního roku, dny volna

Školní rok 2016/2017

čtvrtek 1. 9. 2016 - pátek 30. 6. 2017

Den české státnosti – st. svátek

středa 28. 9. 2016

Podzimní prázdniny

středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016

Den vzniku samostatného čs. státu  - st. svátek

pátek 28. 10. 2016

Den boje za svobodu a demokracii – st. svátek

čtvrtek 17. 11. 2016

Vánoční prázdniny

pátek 23. 12. 2016  -  pondělí 2. 1. 2017

Nástup po Vánocích

úterý 3. 1. 2017

Konec 1. pololetí, pololetní vysvědčení

úterý 31. 1. 2017 

Pololetní prázdniny

pátek 3. 2. 2017

Jarní prázdniny - týdenní

pondělí 6. 2. – neděle 12. 2. 2017

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2017

Velikonoční pondělí – st. svátek

pondělí 17. 4. 2017

Konec školního roku, vysvědčení

pátek 30. 6. 2017

Hlavní prázdniny

sobota 1. 7. 2017  - pátek 1. 9. 2017

Začátek školního roku 2017/2018

pondělí 4. 9. 2017

 

 

Ředitelské volno

pátek 7. 10. 2016 (z důvodu konání senátních voleb, v případě 2. kola také 14. 10. 2016)

 

 

Třídní schůzky

čtvrtek 1. 9. 2016 v 9.00 hod. – pouze 1. třídy

 

pondělí 12. 9. 2016 v 17.30 hod. – 2. – 9. třída

 

čtvrtek 24. 11. 2016 v 17.30 hod.

 

čtvrtek 20. 4. 2017 v 17.30 hod.

 

 

Pedagogické rady

úterý 30. 8. 2016

 

středa 16. 11. 2016

 

pondělí 23. 1. 2017

 

čtvrtek 20. 4. 2017

 

středa 21. 6. 2017

 

 

Zápis do 1. tříd

úterý 4. 4. a středa 5. 4. 2017

od 14.00 do 18.00 hod.

 

 

Termíny odevzdání přihlášek na střední školy

nejpozději do 15. března 2017

 

 

Přijímací zkoušky na státní střední školy

od 15. 4. 2017 (školy s talentovými zkouškami a konzervatoře leden 2017)  • Další akce - školy v přírodě, koncerty ad.