Žákovský parlament

Žákovský parlament vznikl z původní Rady žáků, kde se zástupci tříd setkávali na pravidlných schůzkách s vedením školy.

V parlamentu zasedají zvolení zástupci všech ročníků a tříd zhruba jednou za měsíc nebo dle potřeby. Jejich schůzky koordinuje Mgr. Švecová a Mgr. Kočková. Smyslem žákovského parlamentu je především aktivní zapojení žáků do života školy, vytváření prostoru pro vyjádření vlastních názorů, námětů a připomínek na zlepšení, rozvíjení komunikace mezi žáky vzájemně i ve vztahu k vedení školy, vyučujícím a všem dospělým. Ze strany žákovského parlamentu přicházejí vlastní náměty na uskutečnění akcí. V minulosti žákovský parlament inicioval sponzorování zvířete v pražské ZOO - pandy červené, "adopci na dálku" africké dívky Rose, které bude díky našim žákům poskytnuto celoroční vzdělání a aktuálně z žákovského parlamentu vzešla inciciativní účast v projektu Moje stopa.

Rose - adopce na dálku

Žákovský parlament se rozhodl "adoptovat na dálku" 13 letou dívku Rose Lopou Beavogui z Guineje. Z dobrovolných příspěvků na žákovských akcích již třetím rokem hradí celoroční školné. Bližší informace a množství fotek Rose najdete na webu centra Dialog