Nabídka kroužků ve školním roce 2017/2018

Níže uvedené kroužky byly otevřeny na základě zájmu žáků. Pod rozvrhem kroužků vedených našimi pedagogy uvádíme také odkazy či materiály s nabídkou kroužků spolupracujících agentur. Pro komunikaci s nimi využívejte prosím přednostně kontaktu na příslušné agentury.
Den

Čas

Kroužek

Lektor

pondělí

13.00 – 14.00

KYTARA - pokročilí

Zuzana Foltová

13.00 – 14.00

ZUMBA – 1. – 2. třídy

Markéta Mašková

13.15 – 14.30

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Edita Růžičková

14.00 – 15.00

KERAMIKA, 1. ročník

Zuzana Foltová

12.45 – 13.45

PASTELKA – příprava na vyučování 2. ročník (hrazeno ze Šablon pro ZŠ)

Galina Pastorová

13.00 – 14.00

KYTARA - pokročilí

Zuzana Foltová

13.00 – 14.00

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Zdenka Kočková

13.00 – 14.30

ČTENÁŘSKÝ KLUB

(hrazeno ze Šablon pro školy)

Zdenka Kočková

13.00 – 13.45

ANGLIČTINA 5. roč.

Alena Švecová

13.15 – 14.15

PDG. INTERVENCE - SVP

Zdeněk Hyan

14.00- 15.00

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Edita Růžičková

14.15 – 15.30

PĚVECKÝ SBOR – nepovinný předmět!

Zuzana Foltová

15.30 – 16.30

ZUMBA – 2. stupeň

Markéta Mašková

středa

6.45 – 7.45

VÝUKA AJ PRO CIZINCE

(hrazeno ze Šablon pro ZŠ)

Alena Švecová

12.15 – 13.15

PASTELKA – příprava na vyučování 2. ročník (hrazeno ze Šablon pro ZŠ)

Galina Pastorová

13.00 – 14.00

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY

 (hrazeno ze Šablon pro ZŠ)

Zuzana Foltová

14.00 – 15.00

KYTARA - začátečníci

Zuzana Foltová

13.00 – 14.00

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Zdenka Kočková

13.40 – 14.40

STOLNÍ FOTBAL – od 3. roč.

Šárka Holomoucká

14.00 – 15.00

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZK.  DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY

 – 8. – 9. ročník (hrazeno ze Šablon pro ZŠ)

Lucie Goliášová

14.00 – 15.00

DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY

 – 8. ročník (hrazeno ze Šablon pro ZŠ)

Lenka Hampejsová

14.50 – 15.50

STOLNÍ FOTBAL

Šárka Holomoucká

15.00 – 18.00

SPORTOVNÍ A TURISTICKÝ KROUŽEK – 4. – 9. roč.

Miloš Klikar

čtvrtek

12.45 – 13.45

PASTELKA – příprava na vyučování 2. ročník (hrazeno ze Šablon pro ZŠ)

Galina Pastorová

13.00 – 13.45

ANGLIČTINA 5. ročník – přípravka SŠ

Alena Švecová

13.00 – 14.00

KERAMIKA - pokročilí

 

13.10 – 14.10

STOLNÍ FOTBAL – 1. stupeň

Šárka Holomoucká

13.40 – 14.25

SPORTOVNÍ HRY – 2. – 3. roč.

Jan Turinský

14.00 -15.00

DYS KROUŽEK – nápravy SPU

Zdeněk Hyan

14.00 – 15.00

KERAMIKA – 2. – 3. ročník

Zuzana Foltová

pátek

13.30 –15.00

VÝTVARNÉ TECHNIKY

Zuzana Foltová

13.30 – 14.30

KMD – Debrujáři (od 2. pololetí)

Zdenka Kočková

 

Termín dle zájmu: KROUŽEK NĚMECKÉHO JAZYKA – 8. ročník Eliška Přeučilová

Termín dle možností: každých 14 dní KROUŽEK VAŘENÍ – v rámci ŠD
Jazyková škola Rezonance Mgr. Simona Hanna - Kurzy angličtiny 2x týdně pro děti z 1. – 4. tříd. Koncept propojení výuky českého lektora s výukou vedenou rodilou mluvčí.

  • Leták ke stažení  • Jazyková škola Libere. Kurzy jsou pro děti od 1. tříd, probíhají zábavnou formou, doplňují a rozšiřují učivo, rozvíjejí hlavně konverzaci a praktickou stránku jazyka. Po dosažení určité jazykové úrovně  nabízíme dětem složení dětské cambridgeské zkoušky – není podmínkou. Odpolední jazykové kurzy pro děti pořádáme tradičně již několik let na mnoha pražských základních školách  s velmi dobrými výsledky.

  • Leták ke stažení  • Aktuální nabídka v letáku!

  • Leták ke stažení


  • Kroužek florbalu FC Bučis Team - termíny: pátek 13:45 - 14:45(začátečníci), 14:45 - 15:45 (pokročilí)

  • FC Bučis Team