Informace k zahájení nového školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září. Žáky očekáváme od 7.40 hodin. Nově příchozím doporučujeme příchod o něco dříve, aby si je mohli převzít třídní učitelé a uvést je do zatím neznámého prostředí.
Prvňáčkům naopak radíme dostavit se až přesně v 8.00 hodin! To už budou starší žáci ve škole a žáky 1. tříd si převezmou slavnostně paní učitelky před školou, kde je přivítá i zástupce MČ Praha 10 a vedení školy.
První den stráví všichni žáci v lavicích jen jednu hodinu (do 8.45 hod.) Školní družina je pro přihlášené k dispozici hned po jejím skončení.
Prvňáčkům se bude délka výuky navyšovat postupně. V úvodním týdnu bude probíhat výuka ve zkráceném režimu. Přesné informace a všechny instrukce sdělí třídní učitelé první den školy.
Rodiče žáků 1. ročníku budou mít ihned v pondělí 3. září v 9.00 hodin první třídní schůzku, o žáky se postará školní družina. Ostatní třídy se termín úvodní třídní schůzky dozví v nejbližší době.
Přejeme všem mnoho úspěchů!

 • Organizace školního roku - termíny prázdnin, třídních schůzek ad.
 • Podpora naší škole  Informace o elektronických žákovských knížkách

  Naše škola respektuje trend postupující digitalizace. Proto využíváme aplikaci EDU page od mezinárodní společnosti Asc Timetable. Ta nám nabízí mimo jiné tvorbu a publikaci rozvrhů hodin, vnitřní informační systém, používání elektronických třídních knih a žákovských knížek. S výjimkou 1. - 2. ročníku je eŽk zavedena ve všech třídách.
  Informace o klasifikaci jsou přehledně k dispozici z webové stránky služby EDU page. K dispozici je zdarma i mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety se systémem Android, iPad, iPhone. Myslíme samozřejmě i na ty, kteří nemají přístup k internetu. K dispozici je při vstupu do školy počítač s možností nahlížení do systému. Je ovšem třeba znát své přístupové údaje. Stávající uživatelé je již mají, novým uživatelům budou s novým školním rokem poskytnuty. Doporučujeme zhlédnout následující video.

 • Jak se používá eŽK v systému Edupage


 • Závěrem alespoň několik bodů, proč využíváme eŽK.


  • - žák nemůže eŽK zapomenout nebo zapřít
  • - žák i rodiče mají kompletní přehled o známkách
  • - informace se dostávají k rodičům okamžitě
  • - aritmetický průměr má smysl nastavením váhy známek učitelem
  • - učitel může připojit ke známce i doplňující informaci
  • - vyučující i vedení školy mají lepší přehled o komplexních výsledcích
  • - rodiče jsou průběžně informováni o docházce svých dětí do školy
  • - aplikace umožňuje řadu doplňujících služeb (rozvrhy hodin, aktuální zprávy, testy, zadání domácích úkolů)