Podpora naší školeVystoupení kapely 5. třídyVystoupení na akci Žij s hudbou s Prahou 10

JAKUFEST 2017KONCERT S DÁNSKÝMI PŘÁTELIDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍMASOPUST/KARNEVAL 1. 3. 2017JAKUTSTAR - hudební talentová soutěž 1. 3. 2017Music City Club leden 2017ADVENTNÍ KONCERT 2016


První koncert v letošním školním roce

Společné vzdělávání - upozornění na legislativní změny

Aktuální novela školského zákona přinášející změny v přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vzbudila nemalý ohlas u široké veřejnosti. V případě zájmu seznámit se blíže s obsahem zákona a prováděcích vyhlášek odkazujeme na web MŠMT.

Školský zákon ve znění z roku 2015 s vyznačením změn ke stažení zde
Sekce Společné vzdělávání na webu MŠMT včetně otázek a odpovědí a možnosti vznášet dotazy k dispozici zde

Informace k zahájení nového školního roku

Školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. září. Žáky očekáváme od 7.40 hodin před naší školou. Nově příchozím doporučujeme příchod o něco dříve, aby si je mohli převzít třídní učitelé a uvést je do zatím neznámého prostředí.
Prvňáčkům naopak radíme dostavit se až přesně v 8.00 hodin! To už budou starší děti ve škole a nováčky si převezmou slavnostně paní učitelky před školou. První den stráví všichni žáci v lavicích jen jednu hodinu. Školní družina je k dispozici hned po jejím skončení.
Prvňáčkům se bude délka výuky navyšovat postupně, přesné informace sdělí třídní učitelka. Ostatní žáci 1. stupně stráví pátek se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách do 11.40 hod.(třídnické záležitosti), příští týden již proběhne dle rozvrhu. Všechny instrukce budou předány první den školy.
Žáci 2. stupně z velké části odjíždějí už v pátek 2. září na školu v přírodě. Předem upozorňujeme, že sraz bude u školy v 8.00 hod., odjezd v 8.30 hod. Nutné je před odjezdem odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti. Pro žáky, kteří se akce neúčastní, bude vytvořena třída s určeným rozvrhem hodin.
Rodiče žáků 1. ročníku budou mít hned ve čtvrtek 1. září v 9.00 hodin první třídní schůzku, ostatní třídy mají schůzky naplánovány na pondělí 12. září v 17.30 hod. Účast je důležitá!
Vzhledem k tomu, že se v loňském školním roce osvědčila služba EDU page, počítáme s jejím rozšiřováním. Elektronické žákovské knížky tedy budou využívat žáci už od 4. ročníku. Blíže v následujícím textu.
PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!

 • Organizace školního roku - termíny prázdnin, třídních schůzek ad.
 • Informace o elektronických žákovských knížkách

  Naše škola se rozhodla respektovat současný trend elektronizace dokumentů. Proto vstupujeme do druhého roku využívání aplikace EDU page od mezinárodní společnosti Asc Timetable. Ta nám nabízí mimo jiné tvorbu a publikaci rozvrhů hodin, vnitřní informační systém, používání elektronických třídních knih a žákovských knížek. S výjimkou 1. - 3. ročníku je zavádíme ve všech třídách.
  Informace o klasifikaci budou k dispozici z webové stránky služby EDU page. K dispozici je zdarma i mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety se systémem Android, iPad, iPhone. Myslíme samozřejmě i na ty, kteří nemají přístup k internetu. K dispozici je při vstupu do školy počítač s možností nahlížení do systému. Je ovšem třeba znát své přístupové údaje. Stávající uživatelé je již mají, novým uživatelům budou s novým školním rokem poskytnuty. Doporučujeme zhlédnout následující video.

 • Jak se používá eŽK v systému Edupage


 • Závěrem alespoň několik bodů, proč využíváme eŽK.


  • - žák nemůže eŽK zapomenout nebo zapřít
  • - žák i rodiče mají kompletní přehled o známkách
  • - informace se dostávají k rodičům okamžitě
  • - aritmetický průměr má smysl nastavením váhy známek učitelem
  • - učitel může připojit ke známce i doplňující informaci
  • - vyučující i vedení školy mají lepší přehled o komplexních výsledcích
  • - rodiče jsou průběžně informováni o docházce svých dětí do školy
  • - aplikace umožňuje řadu doplňujících služeb (rozvrhy hodin, aktuální zprávy, testy, zadání domácích úkolů)