Plán akcí ve školním roce 2017/2018

Uvádíme zásadní akce, které se dotýkají celoškolního života. Třídní akce sdělují svým žákům a rodičům třídní vyučující.


 • Sportovní pobyt v SRN - 4. ročník - 8. – 13. 10. 2017
 • Bezpečně na kole – říjen 2017
 • Volby do Parlamentu ČR (ředitelské volno) - 20. 10. 2017
 • Zdobení vánočních stromků škol na Kubánském nám. - 28. 11.- 1. 12. 2017
 • Vystoupení školního sboru na Kubánském nám.v rámci Vánočních trhů Prahy 10 - 6. 12. 2017, 16.00 - 16.30 h.
 • ADVENTNÍ KONCERT - celá škola - 13. 12. 2017
 • MASOPUST - školní karneval 1. stupeň - 9. 2. 2018
 • Lyžařský výcvikový kurz – 25. 2. - 3. 3. 2018 (chata Protěž, Černá hora - náhradní objekt)
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, JARMARK - 15. 3. 2018
 • Mobilní dopravní hřiště – 1. stupeň – 13. – 14. 3. 2018
 • Černá hora - škola v přírodě – I. A, I. B, III. A, III. B – 3. – 8. 4. 2018 (do odvolání pozastaveno)
 • Sportovní turnaj ve vybíjené v SRN – duben 2018
 • JAKUFEST 2018 - celá škola - 2. 6. 2018
 • Sdělení MČ Praha 10: Rada MČ Praha 10 souhlasí, že se bude prověřovat situace na Horském hotelu a s okamžitou platností doporučuje nepokračovat ve výjezdech škol na Horský hotel.